Echipa de conducere

Horia Galateanu

Presedinte

Elvira Dumitrescu

Director

Gabriela Andries

Responsabil Profil Geotehnica

Gabriela Spinoche

Responsabil Profil Betoane

Claudia Ilie

Responsabil Profil Mixturi Asfaltice

Loredana Sterpu

Responsabil Profil Mediu

Camelia Parvu

Responsabil Asigurarea Calitatii