INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEVOASTRA PERSONALE DE CATRE S.C. Laborator Central Constructii CCF S.R.L.

Va aducem la cunostinta pe aceasta cale ca S.C. Laborator Central Constructii CCF S.R.L. poate detine datele dumneavoastra de contact/personale, date pe care ni le-ati comunicat prin emailuri sau prin semnatura electronica aferenta emailurilor precum si date care ne-au parvenit din diverse interactiuni profesionale cu dumneavoastra (nume, prenume, functia, email, telefon/datele din semnatura dvs electronica) si pe care le stocam in vederea contactarii dumneavoastra viitoare pentru participarea la proiecte, pentru trimiterea unor propuneri, in vederea derularii in cele mai bune conditii a raporturilor actuale de parteneriat sau a altora viitoare si va asiguram pe aceasta cale ca mentinem masuri de securitate eficiente pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate in conditii legale si de siguranta.

Datele sunt asadar prelucrate direct de catre compania S.C. Laborator Central Constructii CCF S.R.L. denumita in continuare “Societatea” cu urmatoarele date de identificare:

S.C. Laborator Central Constructii CCF S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti, Nr. 242, sector 6, inmatriculata in registrul comertului sub nr. J40/2939/2005, avand CIF 17245498, reprezentata prin , in calitate de Administrator.

Societatea se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata colectarii. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Societatea trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau pentru motive de interes legitim.

Datele personale prelucrate pot fi: nume, prenume, adresa de email, functia pe care o detineti in companie, numarul de telefon.

In ceea ce priveste datele dvs. aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de interventie asupra datelor;
 • dreptul de opozitie;
 • dreptul de restrictionare conform celor de mai jos;
 • dreptul de a va adresa justitiei si autoritatii competente.

1. Dreptul de a fi informat/dreptul de acces la date (o data pe an in mod gratuit) Aveti dreptul de a obtine de la Societate la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Societate; Ne obligam in acest sens sa va comunicam impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a va adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului/societatii.
 • ne puteti solicita informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa office@mkpoint.ro In cerere ne mentionati daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea vi se va face numai personal.
 • ne obligam sa va comunicam informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra optiuni exprimate potrivit celor de mai sus.

2. Dreptul de interventie asupra datelor (gratuit) Aveti dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit:

 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform primelor doua paragrafe de mai sus daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

3. Dreptul de opozitie (gratuit) aveti dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in numele Societate sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti. In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, va trebui sa ne inaintati o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. In acest caz va vom comunica masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele dumneavoastra cu caracter personal in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a dumneavoastra de a vi se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

4. Drept de a face plangere la ANSPDCP – aveti posibilitatea de a sesiza oricand catre ANSPDCP incalcarea drepturilor, incarcare legata de prelucrarea datelor personale si puteti reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislatia aplicabila. In prealabil insa acestea este necesar sa va adresati catre noi la adresa office@mkpoint.ro

5. Dreptul de a va adresa justitiei

 • Fara a se aduce atingere posibilitatii de a va adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, aveti dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila si care v-au fost incalcate.
 • Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
 • Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.