Betoane

Incercare Standard

Prelevare si confectionare epruvete beton SR EN 12350-1:2009

Prelevare si confectionare epruvete beton SR EN 12390-1:2013

Prelevare si confectionare epruvete beton SR EN 12390-2:2009

Prelevare si confectionare epruvete beton NE 012/2-2010

Prelevare si confectionare epruvete beton NE 014-02

Tasare beton proaspat SR EN 12350-2:2009

Continut de aer oclus-metoda prin presiune SR EN 12350-7:2009

Densitatea betonului proaspat SR EN 12350-6:2009

Grad de compactare beton proaspat SR EN 12350-4:2009

Densitate beton intarit SR EN 12390-7:2009

Rezistenta la compresiune beton intarit SR EN 12390-3:2009/ AC:2011

Rezistenta la incovoiere beton intarit SR EN 12390-5:2009

Adancimea de patrundere a apei sub presiune la beton intarit SR EN 12390-8:2009

Rezistenta la inghet-dezghet beton intarit-exfoliere SR CEN/TS 12390-9:2009

Rezistenta la inghet-dezghet beton intarit SR 3518:2009

Rezistenta la intindere prin despicare beton intarit SR EN 12390-6:2010

Incercari nedistructive pe beton intarit SR EN 12504-2:2013

Incercari nedistructive pe beton intarit SR EN 12504-4:2004

Incercari nedistructive pe beton intarit C 26-85

Controlul calitatii betonului in constructii ingropate prin metoda carotajului sonic C 200-81

Controlul calitatii betonului in constructii ingropate prin metoda carotajului sonic C 26-85

Integritatea pilotilor prin incercari cu deformatii mici SR ASTM D 5822:2005

Uzura prin metoda Bohme SR EN 1338:2004/AC:2006

Uzura prin metoda Bohme SR EN 1339:2004/AC:2006

Uzura prin metoda Bohme SR EN 1340:2004/AC:2006

Uzura prin metoda Bohme SR EN 13892-3:2004

Absorbtie de apa elemente de pavaj SR EN 1338:2004/AC:2006

Absorbtie de apa elemente de pavaj SR EN 1339:2004/AC:2006

Absorbtie de apa elemente de pavaj SR EN 1340:2004/AC:2006

Rezistenta la inghet-dezghet elemente de pavaj SR EN 1338:2004/AC:2006

Rezistenta la inghet-dezghet elemente de pavaj SR EN 1339:2004/AC:2006

Rezistenta la inghet-dezghet elemente de pavaj SR EN 1340:2004/AC:2006

Rezistenta la intindere prin despicare pavele SR EN 1338:2004/AC:2006

Rezistenta la incovoiere borduri SR EN 1340:2004/AC:2006

Rezistenta la compresiune elemente de zidarie SR EN 772-1:2011

Planitate, arie, volum de goluri, dimensiuni la elemente de zidarie SR EN 772-2:2000

Planitate, arie, volum de goluri, dimensiuni la elemente de zidarie SR EN 772-3:2000

Planitate, arie, volum de goluri, dimensiuni la elemente de zidarie SR EN 772-20/A1:2006

Planitate, arie, volum de goluri, dimensiuni la elemente de zidarie SR EN 772-16:2011

Absorbtie de apa prefabricate SR EN 1433:2003/A1:2006

Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri antigel la prefabricate SR EN 1433:2003/A1:2006

Absorbtia de apa datorita actiunii capilare la elementele de zidarie SR EN 771-1:2011

Absorbtia de apa datorita actiunii capilare la elementele de zidarie SR EN 772-7:2000

Absorbtia de apa datorita actiunii capilare la elementele de zidarie SR EN 772-11:2011

Densitate elemente de zidarie SR EN 772-13:2001

Rezistenta la tractiune, indoire, indoire alternanta a materialelor metalice SR EN ISO 15630-1:2011

Rezistenta la tractiune, indoire, indoire alternanta a materialelor metalice STAS 12287-85

Rezistenta la tractiune, indoire, indoire alternanta a materialelor metalice STAS 2172-84

Rezistenta la tractiune, indoire, indoire alternanta a materialelor metalice SR 13515-2:2007

Rezistenta la tractiune, indoire, indoire alternanta a materialelor metalice SR EN ISO 15630-2:2011

Rezistenta la tractiune, indoire, indoire alternanta a materialelor metalice STAS 6892-1:2010

Rezistenta la tractiune, indoire, indoire alternanta a materialelor metalice SR EN ISO 7438:2005

Aderenta prin tractiune a adezivilor pentru placi ceramice SR EN 1348:2008

Aderenta la suport SR EN 1015-12:2001

Aderenta la suport SR EN 13892-8:2003

Aderenta la suport SR EN 13596:2006

Rezistenta la compresiune ciment, mortar, sapa SR EN 196-1:2006

Rezistenta la compresiune ciment, mortar, sapa SR EN 1015-11:2002/A1:2007

Rezistenta la compresiune ciment, mortar, sapa SR EN 13892-2:2003

Consistenta standard ciment SR EN 196-3+A1:2009

Timp de priza ciment SR EN 196-3+A1:2009

Stabilitate ciment SR EN 196-3+A1:2009

Finete ciment SR EN 196-6:2010

Betoane

Despre Betoane

Incercari fizico-mecanice pe betoane, cimenturi, prefabricate, otel-beton, incercari nedistructive, carotaj sonic, aderenta hidroizolatii, agremente tehnice si retete.