Constructii

Efectueaza incercari in conformitate cu standardele de metoda in vigoare, pentru verificarea calitatii materialelor si a lucrarilor din domeniul constructiilor:

GEOTEHNICA SI TEREN DE FUNDARE

 • Prelevarea probelor de pamant
 • Determinarea densităţii pământurilor. Metoda cu stanta
 • Determinarea densităţii scheletului pământului
 • Determinarea granulozităţii
 • Determinarea umiditatii
 • Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor
 • Determinarea limitelor de plasticitate
 • Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari
 • Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare
 • Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru
 • Determinarea indicelui californian de capacitate portantă, CBR, atat in laborator cat si pe teren
 • Determinarea permeabilitatii
 • Determinarea conţinutului in carbonaţi
 • Determinarea materiilor organice
 • Determinarea greutăţii volumice, pe teren

AGREGATE

 • Eşantionare
 • Descriere petrografica
 • Determinarea conţinutului de impurităţi
 • Determinarea conţinutului de apă prin uscare în etuvă ventilată
 • Determinarea granulozitatii
 • Determinarea densitatii şi a coeficientului de absorbţie a apei
 • Determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare
 • Determinarea formei agregatelor: Coeficient de aplatizare. Coeficient de forma
 • Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate
 • Determinarea procentului de suprafete sparte in agregate
 • Determinarea rezistentei la inghet-dezghet
 • Determinarea rezistentei la inghet-dezghet in contact cu sarea (NaCl)
 • Determinarea echivalentului de nisip
 • Determinarea rezistentei la sfaramare prin metoda Los Angeles
 • Determinarea rezistentei la sfaramare prin metoda de sfarmare prin impact
 • Determinarea rezistentei la strivire
 • Determinarea solubilitatii in apa
 • Determinarea prezentei posibile a humusului
 • Încercarea cu albastru de metilen
 • Încercarea cu sulfat de magneziu
 • Determinarea clorurilor solubile in apa prin metoda Mohr
 • Determinarea continutului de cloruri solubile in acid
 • Determinare continut total de sulf
 • Determinare sulfati solubili in acid
 • Determinarea sulfatilor solubili in apa
 • Determinarea pierderii la calcinare

PIATRA NATURALA

 • Determinarea caracteristicilor geometrice
 • Descriere petrografica
 • Determinarea densitatii reale si densitatii aparente si a porozitatii totale si deschise
 • Determinarea rezistentei la uzura. Incercarea la abraziune Bohme
 • Determinarea rezistentei la compresiune uniaxiala

ANROCAMENTE

 • Determinarea densitatii particulelor si absobtiei de apa
 • Determinarea granulozitatii
 • Determinarea rezistentei la inghet-dezghet
 • Proportia de suprafete sparte sau rupte
 • Determinarea procentului de agregat pentru anrocamente avand raportul intre lungime si latime mai mare de 3

BETON

 • Stabilirea compozitiei betonului
 • Esantionare
 • Pregatirea si pastrarea epruvetelor pentru incercari de rezistenta
 • Conţinut de aer
 • Determinarea densitatii betonului proaspat si intarit
 • Grad de compactare
 • Incercarea de tasare
 • Adancimea de patrundere a apei sub presiune
 • Determinarea continutului de cloruri din betonul intarit. Metoda Volhard
 • Determinarea rezistentei la compresiune a epruvetelor
 • Determinarea rezistentei la incovoiere a epruvetelor
 • Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ prin măsurarea variaţiei rezistenţei la compresiune
 • Rezistenţă la îngheţ-dezgheţ. Exfoliere
 • Încercarea la compresiune a carotelor
 • Rezistenţa la întindere prin despicare pe carote

INCERCARI OTEL BETON/PLASE SUDATE

 • Determinarea caracteristicilor geometrice
 • Incercare la tractiune. Imbinari cap la cap pentru bare
 • Incercarea la indoire –dezdoire
 • Încercarea la îndoire
 • Incercarea la tractiune
 • Încercări mecanice ale imbinarilor sudate din bare de otel beton
 • Incercarea la indoire pe nodul sudat
 • Determinarea rezistentei la forfecare a sudurilor
 • Incercare la tractiune plase sudate

STRATURI RUTIERE – PAMANTURI COEZIVE / AGREGATE STABILIZATE CU LIANTI HIDRAULICI – Intocmire retete pentru determinarea procentului optim de liant:

 • Compozitie granulometrica amestec , umiditate amestec, caracteristici de compactare
 • Determinarea caracteristicilor mecanice si de comportare la imersie in apa si la inghet (rezistenta la compresiune, stabilitatea la apa, pierderea de masa prin saturare uscare sau inghet – dezghet)
 • Determinarea gradului de faramitare

MIXTURA ASFALTICA

 • Stabilire reteta
 • Prelevare probe
 • Extragere carote
 • Determinarea compozitiei mixturii asfaltice. Conţinutului de liant solubil
 • Determinarea absorbtiei de apa a epruvetelor bituminoase si carotelor
 • Determinarea densităţii maxime
 • Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase si carotelor
 • Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase (volum de goluri clasic, umplut cu bitum si cu presa cu compactare giratorie)
 • Încercarea de scurgere a liantului
 • Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase
 • Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor bituminoase
 • Determinarea adezivităţii bitumului rutier faţă de agregatele naturale. Metoda spectrofotometrică
 • Gradul de compactare
 • Încercarea Marshall
 • Determinarea rigiditatii
 • Încercarea la compresiune ciclică triaxiala
 • Rezistenţă la oboseală
 • Încercarea de ornieraj
 • Determinarea gradului de raspandire a agregatelor
 • Determinarea gradului de raspandire a liantului
 • Determinarea grosimilor îmbracăminţii asfaltice
 • Măsurarea temperaturii

BITUM

 • Determinarea penetratiei cu ac
 • Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila
 • Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului-Metoda RTFOT
 • Determinarea ductilitatii
 • Determinarea revenirii elastice a bitumului modificat

FILER

 • Determinarea granulozitatii
 • Umiditatea
 • Coeficient de hidrofilie
 • Densitatea aparentă după sedimentare în benzen sau toluen

DRUMURI

 • Deflectometrie
 • Determinarea modulului de deformaţie liniară prin incercari pe teren cu placa
 • Determinarea modulului dinamic de elasticitate a solului prin utilizarea testerului cu placa dinamica
 • Determinarea modulului de reactie al pamantului

ELEMENTE DE PAVAJ (PAVELE/ DALE/ BORDURI DE BETON)

 • Masurarea dimensiunilor
 • Determinarea absorbtiei totale de apa.
 • Masurarea uzurii prin metoda Bohme
 • Determinarea rezistentei la inghet-dezghet
 • Masurarea rezistentei la incovoiere pe dale de beton si bordure de beton
 • Masurarea rezistentei la intindere prin despicare pe pavele de beton

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE

 • Determinare dimensiuni
 • Determinarea absorbţiei de apă datorită acţiunii capilare
 • Determinarea absorbtiei de apa a elementelor pentru zidarie din argila arsa
 • Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere pentru ruperea capilarităţii a elementelor pentru zidarie din argila arsa
 • Determinarea densitatii aparente si absolute in stare uscata a elementelor pentru zidarie
 • Determinarea planitatii
 • Determinarea prin cantarire hidrostatica a volumului net si a procentului de goluri a elementelor pentru zidarie din argila arsa
 • Determinarea procentuala a ariei golurilor din elementele pentru zidarie (prin amprenta pe hartie).
 • Determinarea rezistenţei la compresiune

HIDROIZOLATII

 • Determinarea aderenţei

BENTONITA

 • Determinarea continutului de nisip liber.
 • Determinarea densitatii suspensiei de bentonita
 • Determinarea capacităţii optime de colmatare
 • Determinarea pH-ului
 • Determinarea timpului de scurgere a suspensiei de bentonita (Vascozitate)
 • Determinarea stabilitatii suspensiei

CIMENT

 • Determinarea finetii de macinare
 • Determinarea timpului de priza si a stabilitatii cimentului
 • Determinarea rezistentei (inclusiv pregatire si pastrare epruvete)
 • Determinarea pierderii la calcinare
 • Determinare reziduului insolubil in acid clorhidric si carbonat de sodium
 • Determinarea sulfatilor

MORTAR

 • Determinarea densitatii aparente a mortarului proaspăt
 • Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit
 • Determinarea aderenţei mortarelor pentru tencuire si gletuire intarite pe suporturi
 • Determinarea coeficientului de absorţie a apei datorată acţiunii capilare a mortarului întărit
 • Determinarea consistenţei mortarului proaspat (cu masa de împrăştiere)
 • Determinarea conţinutului de aer din mortarul proaspăt. Metoda cu presiune
 • Determinarea duratei de lucrabilitate şi timpului de corecţie a mortarului proaspăt
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere si compresiune a mortarului întărit (inclusiv pregatire si pastrare epruvete)

MATERIALE PENTRU SAPE

 • Determinarea aderentei (inclusiv pregatire si pastrare epruvete)
 • Determinarea rezistenţei la incovoiere si compresiune (inclusiv pregatire si pastrare epruvete)
 • Determinarea rezistenţei la uzură Böhme

ADEZIVI PE BAZĂ DE LIANŢI MINERALI

 • Determinarea aderenţei prin tracţiune

VERIFICARI NEDISTRUCTIVE SI A COMPORTARII IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR

 • Controlul calităţii betonului in construcţii îngropate, prin metoda carotajului sonic
 • Determinarea integrităţii piloţilor prin încercări cu deformaţii mici
 • Incercarea betonului prin metode nedistructive

ANALIZE CHIMICE APA

 • Stabilirea agresivitatii apei față de betoane și betoane armate
 • Incercari apa pentru preparare beton