Geotehnica

Incercare Standard

Metode de eşantionare. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor SR EN 932-1:1998

Metoda de reducere a unui eşantion de laborator. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor

Determinarea granulozitatii – Analiza granulometrica prin cernere SR EN 933-1:2012

Determinarea formei particulelor. Coeficient de aplatizare SR EN 933-3:2012

Determinarea formei particulelor. Coeficient de forma. SR EN 933-4:2008

Determinarea procentului de suprafete sparte in agregate SR EN 933-5:2001/ A1:2005

Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip SR EN 933-8:2012

Determinarea rezistentei la uzura (coeficient micro- Deval) SR EN 1097-1:2011

Determinarea rezistentei la sfaramare. Metoda Los Angeles SR EN 1097-2:2010

Determinarea rezistentei la sfaramare. Metoda la impact. SR EN 1097-2:2010

Determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare SR EN 1097-3:2002

Determinarea conţinutului de apă prin uscare în etuvă ventilată. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. SR EN 1097-5:2008

Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei SR EN 1097-6:2013

Determinarea rezistentei la inghet-dezghet SR EN 1367-1:2007

Determinarea rezistentei la compresiune uniaxiala. Metode de incercare a pietrei naturale. SR EN 1926:2006

Caracteristici geometrice. Piatra naturala si anrocamente SR EN 1467:2012

Determinarea distribuției mărimii particulelor agregatelor grosiere. Anrocamente. SR EN 13383-2:2013

Determinarea distributiei masei agregatelor usoare si grele. Anrocamente SR EN 13383-2:2013

Procent de agregat avand raportul intre lungime si latime mai mare de 3. Anrocamente SR EN 13383-2:2013

Determinarea densitatii particulelor si absobtiei de apa. Anrocamente. SR EN 13383-2:2013

Determinarea rezistentei la inghet-dezghet. Anrocamente SR EN 13383-2:2013

Procent de suprafete rupte sau sparte. Anrocamente SR EN 13383-1:2003

Determinarea conţinutului de impurităţi STAS 4606-80, pct. 2

Determinarea rezistentei la strivire a agregatelor STAS 4606-80

Descriere petrografica. Agregate SR EN 932-3: 1998/A1:2004

Descriere petrografica. Piatra naturala SR EN 12407:2007

Lungimea particulei. Agregate balast de cale ferata SR EN 13450:2003/ AC:2004

Determinarea continutului de humus solubil in alcalii STAS 7107/1

Determinarea densitatii reale, a densitatii aparente si a porozitatii totale si deschise. Piatra naturala SR EN 1936:2007

Determinarea rezistentei la uzura prin frecare pe cale uscata (Bohme). Piatra naturala fasonata pentru constructii STAS 6200/9-92

Determinarea compozitiilor granulometrice. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. STAS 10473/2-86

Pregatirea amestecului si confectionarea epruvetelor. Incercari pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici STAS 10473/2-86

Prepararea amestecului pentru stabilirea compozitiei. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. STAS 10473/2-86

Determinarea caracteristicilor mecanice si de comportare la imersare in apa si la inghet. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici STAS 10473/2-86

Determinarea gradului de faramitare al pamanturilor coezive stabilizate cu ciment sau zgura granulata. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. STAS 10473/2-86

Determinarea stabilităţii la apă şi a pierderii de masa. Straturi rutiere ASTM D 560-03

Determinarea densităţii pământurilor. Metoda cu stanta STAS 1913/3-76

Determinarea greutăţii volumice, pe teren STAS 1913/15-75

Incercari pe teren cu placa Lukas DIN 18134:2012; STAS 2914/4-89; ZTVE – StB 94

Determinarea prin deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman CD 31-2002

Determinarea pH-ului. Produse miniere silico-aluminoase. STAS 9163/18-73

Determinarea densitatii suspensiei de bentonita. Bentonită activată pentru fluide de foraj (Greutate specifica) SR EN 1536:2011

Determinarea timpului de scurgere a suspensiei de bentonita (Vascozitate) Bentonită activată pentru fluide de foraj SR EN 1536:2011

Determinarea stabilitatii suspensiei. Produse miniere silico-aluminoase STAS 9484/7-74

Determinarea capacităţii optime de colmatare. Produse miniere silico-aluminoase. (Filtratul, Grosimea turtei) STAS 9484/20-74

Determinarea continutului de nisip liber. Produse miniere silico-aluminoase. STAS 9484/22-74

Determinarea rugozitatii suprafetei SR EN ISO 4287:2003/ AC:2009

Masurarea grosimii acoperirii protectoare. Acoperiri metalice SR EN ISO 2178 : 1998

Determinarea umidităţii pamanturilor STAS 1913/1-82

Determinarea densităţii scheletului pământului STAS 1913/2-76

Determinarea densităţii pământurilor. STAS 1913/3-76

Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913/4-86

Determinarea granulozităţii STAS 1913/5-85

Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari STAS 1913/12-88

Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor STAS 1913/13-83; SR EN 13286-2:2011

Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru STAS 8942/1-89

Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare direct STAS 8942/2-82

Determinarea indicelui californian de capacitate portantă CBR SR EN 13286-47:2012

Determinarea permeabilitatii in laborator STAS 1913/6-76

Incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii NP 045-2000

Geotehnica

Despre Geotehnica

Incercari fizico-mecanice si chimice pe pamanturi si agregate, in laborator si in situ - pentru fundatii si certificari de produse, agremente tehnice si retete.