Mediu

Incercare Standard

Determinarea continutului de materii in suspensie. Metoda prin filtrare pe fibra de sticla SR EN 875/2005

Determinarea pH-ului SR ISO 10523/2012

Determinarea consumului chimic de oxigen STAS 6060/1996

Determinarea agentilor de suprafata anionici prin masurarea indicelui de albastru de metilen (detergenti) SR EN 903/2003

Determinarea continutului de amoniu SR ISO 7150-1/2001

Determinarea substantelor extractibile. Metoda gravimetrica SR 7587/1996

Determinarea continutului de cloruri SR ISO 9297/2001

Determinarea continutului de cadmiu, cobalt, cupru, nichel, plumb si zinc. Metoda prin spectrometrie de absorbtie in flacara - Metoda A SR ISO 8288/2001

Determinarea continutului de sulfati STAS 11194/1979

Determinarea continutului de nitriti SR EN 26777/C91/2006

Determinarea continutului de mercur. Metoda prin spectrometrie de abosrbtie atomica SR EN ISO 12846/2012

Determinarea arsenului. Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica (tehnica hidrurii) SR EN ISO 11969/2007

Determinarea continutului de calciu si magneziu. Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica SR EN 7980/2002

Determinarea continutului biochimic de oxigen dupa n zile. SR EN 1899-1,2/2008

Determinarea continutului de azotati. Partea a 3a. Metoda spectrometrica cu acid sulfosalicilic SR ISO 7890-3/2000

Determinarea fosforului. Metoda spectrofotometrica cu molibdat de amoniu SR EN ISO 6878/2008

Determinarea continutului de mangan. Metoda spectrometrica de absorbtie atomica SR 8662-2/1997

Determinarea continutului de fier. Metoda spectrometrica de abosrbtie atomica SR 13315/1996

Determinarea cromului. Metode spectrometrice de absorbtie atomica SR EN 1233/2003

Determinarea reziduului STAS 9187/1984

Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda fotometrica cu albastru de metilen SR ISO 10530/1997

Determinarea indicelui de fenol. Metode spectrometrice cu 4-aminoantipirina dupa distilare SR ISO 6439/2001

Determinarea continutului de produse petroliere. Metoda gravimetrica SR 7877-1/1995

Determinarea conductivitatii electrice SR EN 27888/1977

Determinarea turbiditatii SR EN ISO 7027/2001

Determinarea cadmiului, cromului, cobaltului, cuprului, plumbului, manganului, nichelului si zincului din extracte de sol in apa regala. Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica SR ISO 11047/1999

Determinarea pierderii la calcinare a substantei uscate (namoluri) SR EN 12879/2002

Determinarea reziduului uscat si a continutului de apa (namoluri) SR EN 12880/2002

Calculul substantei uscate prin determinarea reziduului uscat sau a continutului de apa (deseuri) SR EN 14346/2008

Determinarea sulfatului solubil in apa si solubil in acid (soluri) SR ISO 11048/1999

Determinarea sarurilor minerale din extractul apos 1:5 (soluri) STAS 7184-7/1984

Determinarea pH-ului ISO 10390/2005

Determinarea conductivitatii electrice specifice SR ISO 11265+A1/1998

Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton SR EN 1008/2003

Verificarea potentialului de reactie alcalii-silice pentru agregate SR 5440/2009

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a cimentului SR EN 196-2/2013

Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza chimica SR EN 1744-1+A1/2013

Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea continutului de cloruri solubile in acid SR EN 1744-5/2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor din beton. Metode de incercare. Determinarea continutului de cloruri din betonul intarit SR EN 14629/2007

Determinarea pentoxidului de fosfor STAS 9163-14/1973

Minereuri si concentrate de cupru, plumb, zinc, bismut,molibden, pirita si sulfuri complexe. Determinarea continutului de cobalt STAS 1269-23/1985

Minereuri si concentrate de cupru, plumb, zinc, bismut,molibden, pirita si sulfuri complexe. Determinarea continutului de mangan STAS 1269-24/1984

Produse miniere silico-aluminoase. Determinarea oxizilor de sodiu si potasiu. Metoda flamfotometrica SR 9163-11/1994

Atac chimic asupra betonului. Determinarea continutului de dioxid de carbon agresiv din apa SR EN 13577/2007

Determinarea oxidului de calciu, oxidului de magneziu, trioxidului de fier si oxidului de mangan prin metoda spectrometrica de absorbtie atomica SR 13189/1994

Determinarea dioxidului de siliciu STAS 9163-4/1973

Determinarea dioxidului de titan STAS 9163-7/1973

Determinarea oxidului de aluminiu STAS 9163-6/1989

Rezistenta la inghet-dezghet. Partea 2: Incercarea cu sulfat de magneziu SR EN 1367-2/2010

Aprecierea finetii. Incercarea cu albastru de metilen SR EN 933-9+A1/2013

Saruri solubile STAS 4606/1980

Analize chimice pe pamant STAS 7107-3/1974

Analize chimice pe pamant STAS 7107-1/1976

Determinari noroi bentonitic STAS 9305/1981

Determinari noroi bentonitic STAS 9484-7/1974

Determinari noroi bentonitic STAS 9484-22/1982

Determinari noroi bentonitic STAS 9163-18/1973

Determinari noroi bentonitic STAS 9484-20/1974

Masurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare SR EN 15259/2009

Masurarea emisiilor de la surse fixe. Aplicarea EN ISO/CEI 17025/2005 pentru masuratori periodice SR CEN/TS 15676/2011

Determinarea concentratiei masice scazute de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrica manuala SR EN 13284-1/2008

Determinarea pulberilor in suspensie STAS 10813/1976

Determinarea concentratiei masice de dioxid de sulf in aerul inconjurator. Metoda spectrofotometrica cu thorin SR ISO 4221/2000

Determinarea pulberilor sedimentabile STAS 10195/1975

Determinarea bioxidului de azot STAS 10329/1975